Flexibel utbildning

Välkommen till Flexibel utbildning!. Flexibel utbildning ligger under SOK; Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus och Avd för onkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Vi samarbetar med Strålterapiutdannelsen i Väst- och Östdanmark, Professionshögskolan Metropol, Köpehman m.fl.

Vi driver flexibla utbildningar inom onkologiområdet för olika yrkeskategorier.

Flexibel utbildning - onkologi