Kurs för säker hantering och administrering av cytostatika.

Vi kan nu lansera kurs för säker hantering och administrering av cytostatika i södra sjukvårdsregionen. Genom ett nationellt samarbete drivs denna kurs i stora delar av Sverige, (årligen ca 350 deltagare) och vi kan nu annonsera den även i syd. Kursen annonseras nu via Regionalt cancercentrum Syd (RCC Syd) och är enbart öppen för sjuksköterskor som arbetar med cytostatika inom den södra sjukvårdsregionen. Kursen drivs på två sjukhus i Skåne: Centralsjukhuset i Kristianstad och SUS Lund. Notera att det är olika anmälningssidor till respektive ort.

Kursen är webbaserad och tar ca 25 timmar att genomföra. Kursdeltagaren får en inloggning och tillgång till en serie inspelade föreläsningar och uppgifter. Kursinnehållet har producerats av ledande experter inom respektive område från olika delar av Sverige. Kursdeltagaren skriver svar på uppgifter och de bedöms individuellt av kursledarna.

Kursen avslutas med en ca 3 timmar lång sammankomst i Lund där speciella frågor avhandlas. Vilken dag som sammankomsten hålls meddelas i samband med antagningsbeskedet. Alla kursmoment ska vara klara och godkända före kurssammankomsten. Det är inte tillåtet att delta i sammankomsten om inte alla instuderingsavsnitt är avklarade. Den enskilde lägger i övrigt själv upp sina studier med hänsyn till sin vardag och arbetssituationen.

Kursen består av följande kursmoment:

  • Medicinsk onkologisk behandling
  • Cytostatikas verkningsmekanismer och biverkningar
  • Målstyrd cancerbehandling
  • Arbetsmiljö och arbetsskydd
  • Hantering av cytostatikaavfall
  • Patientsäkerhet vid cytostatikabehandling
  • Administrering av cytostatika
  • Omvårdnad vid cytostatikabehandling

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner för att vi inte ska utsätta patienter, arbetskamrater och oss själva för hälso- och arbetsmiljörisker. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:5 § 22) får cytostatika bara tillredas och administreras av personer som har genomgått särskild utbildning och har kunskaper om möjliga hälsorisker och vet vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. 

Kunskap är receptet för att minimera risker och för en säker miljö för patienter och vårdpersonal. Uppdaterade kunskaper och goda rutiner minskar kontaminering och exponering för cytotoxiska läkemedel i det dagliga arbetet. Ju fler utbildade medarbetare, desto större möjligheter till bättre arbetsmiljö, säkrare cytostatikahantering, trygga patienter, följsamhet till rutiner och föreskrifter, riskanalyser och riskbedömningar på arbetsplatserna.

Senast ändrad av
Jan Degerfält 21 Apr 2020

1

Kostnad

Kursavgift 5000 kr som faktureras av Lunds universitets enhet för uppdragsutbildning (LUCE). Ange faktureringsadress vid ansökning.

Ansökan

Ansökning för höstterminen 2020 är öppen.

Anmälan klicka här!

Om du ej arbetar i södra regionen?

För den som arbetar i Väst: kontakta RCC Väst: Följ denna länk.

För den som arbetar inom Stockholm Gotland. Kontakta RCC Stockholm Gotland. Följ denna länk.

Kursen drivs även vid enskilda onkologiska och hematologiska kliniker. Om du inte arbetar inom Syd, Väst eller Stockholm Gotland men ändå vill gå kursen kontakta din klinikledning eller Jan Degerfält: 070 3579 358

Flexibel utbildning - onkologi