Basal radiofysik och radioterapi för ST-läkare

Ges av Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Kursen ges tre gånger per år med start i januari, augusti och oktober. De som startar i januari blir klara i slutet av september, augusti-gruppen blir klar i slutet av januari och oktobergruppen avslutas i maj.

Den som missar en sammankomst får en plats i efterkommande grupp och kan fortsätta i den nya gruppen.

Kursen ligger på LäraNäraplattformen. Väl inloggad på LäraNära får du som kursdeltagare tillgång till en lång serie inspelad föreläsningar, uppgifter och hänvisningar till litteratur, de olika momenten är ordnade i teman. Kursen har tre teman, plus ett introduktionstema. Studier sker på egen hand när och var det passar den enskilde, men inför varje sammankomst ska alla uppgifter vara inskickade och godkända. Varje tema avslutas med en sammankomst i Lund.  

Kursens tre teman:

Grundläggande strålningsfysik.
Dosplanering och fraktionering.
Optimering.

Varje tema avslutas, som sagt, med en kurssammankomst med laborationer, seminarier och föreläsningar. Det blir alltså tre besök i Lund under studietiden, och ca ett kvartal mellan varje besök.

De egna studierna och självtesterna inför varje sammankomst motsvarar 3 - 5 dagars arbete. Varje träff består av 2 konsekutiva dagar (1 övernattning) i Lund. Varje tema går över 6-8 veckor, två teman per termin. 

Inloggning: http://online.laranara.se

Upplysningar lämnas även per telefon på 046 17 31 03 (Jan Degerfält).

Senast ändrad av
Jan Degerfält 12 Jan 2019

1

Kostnad

Utbildningen kostar
15 000 kr plus moms).

Kommande kursstarter

Till varje grupp finns 12 platser. Vid ansökan ange när strålbehandlings- placeringen är planerad. Kursstarter är planerade till

jan 2019
(fullbokad)
aug 2019
(fullbokad)
okt 2019
(platser kvar)
jan 2020
(platser kvar)
aug 2020
(platser kvar)

Vid anmälan: anmäl vilken grupp som du helst skulle vilja gå.

Anmälan

Anmälan sker dels via förhandsanmälan per e-post till jan.degerfalt@med.lu.se
och dessutom ska personuppgifter fyllas i här

Flexibel utbildning - onkologi