Klinisk forskning

Tack vara stöd av SWELIFE* kan vi nu annonsera kursen Klinisk forskning!

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20190172).

Kursens målsättning är att ge allmänna och breda kunskaper om klinisk forskning. Kursen riktar sig i första hand mot ST-läkare, men även BMA, sjuksköterskor och tandläkare som vill förbättra sina kunskaper, sin medvetenhet och öka sitt intresse för klinisk forskning kan ha glädje av kursen. Tack vare att den är webbaserad så kan studierna genomföras när det passar den enskilde och dess arbetssituation.

Kursen tar ca 20-25 timmar att genomföra och den kommer att med en grupp varje månad. Deltagaren får 6 månader på sig att genomföra kursen.

Kursen är webbaserad och innehåller en serie inspelade föreläsningar och tillhörande uppgifter. När alla föreläsningar och uppgifter är slutförda skickas ett intyg till deltagaren. Kursen är inte poänggivande men kan i en framtid komma att byggas ut till en poängkurs.

Föreläsare är ledande experter inom respektive område från Skandinavien. Alla föreläsningar är redaktionellt bearbetade och håller högsta tekniska och pedagogiska kvalitet. Följande avsnitt ingår i kursen, men eftersom kursen uppdateras årligen ändras innehållet beroende på kursdeltagarnas synpunkter och önskemål.

 • Begreppet "Good Clinical Practice"
 • Design av kliniska prövningar
 • Randomiserade kontrollerade kliniska studier
 • Hur man förbereder en klinisk prövning
 • Datahantering
 • Protokoll och administration
 • Att utvärdera resultatet
 • Registerbaserade randomiserade kliniska studier
 • Strategier och verktyg för patientrekrytering
 • Forskningsmiljö och villkor för kliniska prövningar
 • Etiska överväganden för klinisk forskning
 • Hälsoekonomi vid kliniska prövningar
 • Statistik. Basala begrepp, analyser och rapportering

Som bonusföreläsning finns Possible paradigm shift in Breast Cancer av den kände Londonbaserade forskaren Michael Baum. Den tredelade föreläsningen hålls av författaren på engelska.

Som kursdeltagaren bör man ge återkoppling genom de utvärderingsformulär som finns för varje avsnitt. Återkopplingen är mycket värdefull vid arbetet med uppdateringar.

Kursavgiften är 4 000 kr och den faktureras av Lund University Commissioned Education (LUCE).

* SWELIFE stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.

Senast ändrad av
Jan Degerfält 21 Nov 2019

1

Kurstider

En ny kurs startas varje månad. Kursdeltagaren får sex månader till att genomföra kursen, varefter den stängs. Det går bra att söka på nytt om studietiden inte räcker till.

Ansökan

För ansökning klicka här.

Ansökningsblanketten är alltid öppen. Den som söker får besked och inloggning månaden efter ansökningen och får då inloggning.

Kursavgift 4000 kr.

Flexibel utbildning - onkologi