Allmän onkologi, 7,5 hp för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter

Kursen Allmän onkologi har startats som ett samarbete av Regionalt cancercentrum Väst och Syd.

NYTT Kursen kan nu genomföras helt på distans!

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska eller i ditt arbete med cancerpatienter. Kursen är bred i sitt innehåll och tanken är att man skall få goda kunskaper även inom andra områden än de man själv arbetar inom. Exempelvis en sjuksköterska som arbetar med kirurgi av bröstcancer skall få kunskaper om strålbehandling och cytostatikabehandling och vice versa. Kursen vill ge den helhetssyn om cancersjukdomar, onkologisk vård och behandling som ibland saknas.

Kursen ges på distans med en lång serie inspelade föreläsningar som är gjorda av experter inom respektive område. Till föreläsningarna hör obligatoriska instuderingsfrågor som kursdeltagaren kan göra när det passar den enskilde och hens arbete. Kursen avslutas med en examination. Denna examination kan antingen ske via videolänk (Zoom) eller som en sammankomst på plats i Lund. Examinationen omfattar en hel dag där innehållet genomlyses och eventuella frågetecken rätas ut. För att få delta vid sammankomsterna skall föregående instuderingsuppgifter vara inlämnade och godkända av lärare.

Kursinnehåll

  • Cancerepidemiologi och prevention
  • Tumörcellen och dess spridning
  • Patologi och stadieindelning
  • Ärftlig cancer
  • Tumörkirurgi
  • Strålbehandling som extern strålbehandling, brachyterapi och systemisk strålbehandling
  • Medicinsk onkologisk behandling som cytostatika, immunterapi och målstyrd behandling
  • Naturläkemedel vid onkologisk behandling
  • Cancersmärta och smärtbehandling vid cancer

Kursen ges som uppdragsutbildning i södra sjukvårdsregionen med studiehastigheten kvartsfart (25%). Examinator är professor Helena Jernström, Onkologi, IKVL Lund.

Senast ändrad av
Jan Degerfält 12 Maj 2022

1

Kursplan (pdf)

VMFU44 Allmän onkologi

Kursavgift

11 500 kr per plats ange fakturaadress vid ansökning.

Ansökning

För ansökning till kurs hösten 2022 klicka här.

Kursen är numera öppen för ansökningar från hela landet och examinationen sker via videokonferens (Zoom). Du kan alltså gå kursen helt på distans!

Flexibel utbildning - onkologi