Påbyggnadskurs i strålbehandling

Kursen är en vidareutveckling av den en tidigare IGRT-kurs som var ett svensk-danskt samarbete.

Kursen innehåller moment som belyser den senaste tekniken inom strålbehandling med speciellt fokus på bilder och verifikation av behandling. Kursen uppdateras årligen med nya kursmoment.

För varje kursmoment finns en eller flera föreläsningar och tillhörande frågor. Kursdeltagaren går igenom kursen när det passar den enskilde och verksamheten. När alla frågor är korrekt besvarade så är kursen klar och intyg skickas till kursdeltagaren.

Det finns pedagogiska fördelar om många (helst alla) vid en strålbehandlingsenhet går kursen under samma tidsperiod, exempelvis en termin eller år. På så sätt skapas underlag för diskussioner på avdelningen om arbetssätt och rutiner. Läkare och sjukhusfysiker bör också gå kursen för att kunna delta i diskussionerna och veta vad som ingår i kursen.

Senaste uppdatering av kursen: 12 jan 2010. En ny uppdatering är klar inom kort.

Kursmoment

Introduktion till IGRT
Strålbiologi
Analys, beslut och fel
Hur strålning skapas
CT
Introduktion till MRI
PET-CT
Grundläggande digital bildteknik
Bilder inom strålbehandling
Bildkontrast - kV vs. MV
IGRT med Cone Beam CT
Set up
Gating
Dos-volymhistogram
Strålterapi av cancer mam
Strålterapi av cancer pulm
Strålterapi av Head and Necktumörer
Strålterapi av tumörer i buk och bäcken

Senast ändrad av
Jan Degerfält 18 Dec 2017

1

Ansökan

Kursen är stängd pga. uppdatering. Öppnas igen hösten 2018.

Flexibel utbildning - onkologi