Kurs i brachyterapi för läkare och sjuksköterskor

Inloggning på kursen: http://online.laranara.se

Brachyterapi är en ökande verksamhet och ges till allt fler patientgrupper men de stora grupperna är gynekologiska tumörer och prostatacancer. Brachyterapi sker vid några universitetssjukhus. Vid enheterna krävs specialutbildad personal såsom läkare, sjuksköterskor och fysiker. Systematisk utbildning i brachyterapi saknas i Sverige för både läkare och sjuksköterskor (SBU 2003:162).

Det finns rekryteringsproblem inom området och dåliga förkunskaper hos de som nyrekryteras vilket innebär en lång upplärningstid hos personalen.

Kursen är en fristående kurs för läkare och sjuksköterskor som arbetar eller vill börja arbeta med brachyterapi. Camilla Gocial, som är radioterapisjuksköterska vid Brachyterapi på Strålbehandlingen, Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, har mångårig erfarenhet inom brachyterapi, har tillsammans med en serie experter satt samman kursen. Kursen ger en gedigen teoretisk kunskapsbas för arbete med brachyterapi. Kursen är flexibel och kan läsas när det passar den enskilde medarbetaren. Kursdeltagaren får stöd i studierna av lärare via utbildningsplattformen LäraNära.

Kursen

Utbildningen, som ligger på utbildningsplattformen LäraNära, beräknas ta cirka 15-20 timmar att genomföra. För att delta krävs tillgång på dator och e-postadress. Utbildningsperioden löper över sex-åtta veckor och deltagarna lägger själva upp sina studier under denna period. Kursdeltagaren kan logga in via webbinloggning och läsa kursen. För den som vill ha tillgång till materialet utan Internetkoppling eller till dator utan bredband kan kursen laddas ner och köras lokalt. 

Till varje avsnitt finns obligatoriska kunskapstester. Kursdeltagarna skickar in sina svar och får feedback av lärarna via Internet. När alla uppgifter är slutförda och kursen utvärderad utfärdas ett intyg. Kursen har inte någon sammankomst där deltagarna träffas, utan kommunikation sker via Internet.

Innehåll

Introduktion till brachyterapi
Historik
Grundläggande radiofysik
Baskunskaper i behandlingsteknik
Definitioner och indikationer
Radiobiologi vid brachyterapi
Dosplanering vid brachyterapi
Seeds
Strålsäkerhet vid brachyterapi
Omvårdnad vid brachyterapi
Sexuella frågor vid brachyterapi

Referenser

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU 2003:162 Strålbehandling vid cancer. Gul rapport.

Senast ändrad av
Jan Degerfält 12 Apr 2016

1

Kostnad

Kursen är kostnadsfri

Kurslängd

Kursen beräknas ta 15-20 timmar att slutföra beroende på förkunskaper. Kursdeltagaren har två månader på sig att genomföra kursen.

Kurstider

Löpande intagning.
(Öppet för ansökan)

Anmälan

Anmälan sker via mail till Jan Degerfält jan.degerfalt@med.lu.se 046 17 31 03

Flexibel utbildning - onkologi