Om Flexibel utbildning

Flexibel utbildning driver flexibla utbildningar inom onkologiområdet för olika yrkeskategorier. Flexibel utbildning har några grundläggande principer för sina kurser och organisation:
- Flexibel utbildnings huvudämnen är inom onkologiområdet.
- Flexibel utbildning utbildar personal på alla nivåer; läkare, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor.
- Alla kurser på Flexibel utbildning går enligt LäraNära-konceptet.
- Om det är möjligt skall kursmoduler användas till olika yrkesgrupper. Detta underlättar samarbetet mellan olika yrken i den dagliga kliniska vardagen ifall alla i teamet har ett gemensamt språk.
- Alla lärare skall även vara kliniskt aktiva inom det område de undervisar.
- Kursdeltagarna ska få snabb återkoppling på inskickade uppgifter och snabb support vid tekniska frågor.
- Kurserna skall ha mycket hög kvalitet i förhållande till priset per plats.

Logga in

Inloggning på LäraNära

Internpost

Avd för Onkologi, IKVL
Flexibel utbildning, Jan Degerfält
HS 32

Postadress

Avd för onkologi
Flexibel utbildning
Universitetssjukhuset
221 85 Lund 

Telefon

0703-579 358

Senast ändrad av
Jan Degerfält 24 Feb 2017

Flexibel utbildning - onkologi